V/v Thẩm định giá: Vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn đợt 4

Cập nhật: 30/9/2022 | 8:21:38 AM

Để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức mua sắm theo đúng quy định của nhà nước, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh kính đề nghị các công ty có đủ năng lực thực hiện việc thẩm định giá: Nhu cầu mua sắm mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn đợt 4 năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

Theo phụ lục đính kèm.
Các tổ chức cá nhân có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực và các tài liệu kèm theo về cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh địa chỉ email: dauthau.quangninhcdc@gmail.com và bản giấy do đại diện hợp pháp của Công ty có ký và đóng dấu chuyển phát về địa chỉ: Khoa Dược – Vacxin và vật tư y tế – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Địa chỉ: số 651 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trước 10 giờ 00 phút ngày 04/10/2022.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ds Đào Hồng Quang – Khoa Dược, Vacxin và VTYT.
Số điện thoại: 0972 176 288.
 

(Nguồn: Khoa Dược -VTYT)

In bản tin