Quảng Ninh CDC
DS vacxin
Cấp cứu
Đường dây nóng báo dịch Quảng Ninh 1800- 9214
 • Giám Đốc - BS : Ninh Văn Chủ

  Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa II

  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  - Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác chung của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh; báo cáo công tác với với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Y tế và Bộ Y tế khi có yêu cầu.
  - Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và bảo vệ Chính trị nội bộ; tổ chức và quy hoạch cán bộ; kế hoạch - tài chính và đối ngoại.
  - Trực tiếp phụ trách: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng TCHC và Sinh hoạt tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.

  Điện thoại: 02033.821205

  Email: chu.ninhvan@gmail.com

 • Phó Giám Đốc- TS: Vũ Quyết Thắng

  Trình độ chuyên môn: TS

  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  - Giúp việc cho Giám đốc, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Phòng chống dịch bệnh, các Chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế: Tiêm chủng mở rộng, phòng chống bệnh sốt xuất huyết, phòng chống sốt rét phòng chống bệnh Nghề nghiệp. Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
  - Công tác xã hội hóa: Phòng tiêm chủng SAFPO, Phun diệt côn trùng và các dịch vụ tại khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Khoa Sốt rét – Côn trùng – Ký sinh trung, khoa Sức khỏe nghề nghiệp và khoa Xét nghiệm.
  - Công tác an toàn sinh học và an toàn hóa học trong phòng xét nghiệm
  - Triển khai thực hiện Chuẩn Quốc gia về Y tế dự phòng.
  - Triển khai thực hiện ISO 17025-2005, 17065-2012; 15189 của cơ quan.
  - Phụ trách chuyên môn: đo môi trường lao động, huấn luyện đào tạo, tai nạn thương tích, phóng xạ, theo dõi việc thực hiện Luật Năng lượng Nguyên tử; bệnh nghề nghiệp, khám bệnh nghề nghiệp.
  - Phối kết hợp chỉ đạo trong quan trắc môi trường.
  - Công tác nghiên cứu khoa học, công tác thi đua khen thưởng
  - Giúp Bí thư - Giám đốc công tác Đảng.
  - Phụ trách: Khoa KSBTN, Khoa Sức khỏe nghề nghiệp; khoa Xét nghiệm; khoa Sốt rét Côn trung Ký sinh trùng;Khoa DL-PCML. Sinh hoạt tại khoa KSBTN.
  - Trực tiếp ký các công văn; báo cáo chuyên môn của các khoa phụ trách; ký các nội dung khác khi giám đốc ủy quyền.

  Điện thoại: 02033.829775

  Email: thangytdpquangninh@gmail.com

 • Phó Giám Đốc - BS : Từ Thị Anh Phương

  Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  - Giúp việc cho Giám đốc, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng, các bệnh không lây nhiễm, nội tiết, thiếu hụt vitamin; phòng khám Đa khoa.
  - Phụ trách khoa Sức khỏe Môi trường và Sức khỏe trường học, khoa Kiểm soát bệnh KLN và dinh dưỡng; phòng khám Đa khoa; sinh hoạt tại khoa Sức khỏe Kiểm soát bệnh KLN và Dinh dưỡng.
  - Trực tiếp chỉ đạo và thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế: Chương trình cải thiện tình trạng dinh dưỡng, chương trình Y tế học đường, Chương trình đái tháo đường, chương trình tăng huyết áp, chương trình phòng chống bệnh Ung Thư, bướu cổ, chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
  - Chỉ đạo và thực hiện công tác Quan trắc môi trường y tế và báo cáo hiện trạng môi trường ngành Y tế .
  - Chỉ đạo việc quản lý Chất thải Y tế nguy hại. (Chất thải lỏng, chất thải khí, và rác thải Y tế của cơ quan).
  - Phụ trách điều hành khu khám bệnh, khám sức khỏe, tư vấn.
  - Hoạt động xã hội hóa và các dịch vụ Y tế tại các khoa được phụ trách.
  - Phụ trách công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, công tác Văn hóa và Thể thao.
  - Theo dõi công tác Bảo hiểm xã hội của đơn vị.
  - Công tác khám quản lý sức khỏe viên chức người lao động của cho cơ quan. Phụ trách công tác khám sức khoẻ định kỳ.
  - Trực tiếp ký các loại công văn, báo cáo chuyên môn của khoa phòng được phụ trách.
  - Thực hiện các quyền khác khi giám đốc uỷ quyền.

  Điện thoại: 02033.816387

  Email: tuphuong.ytdp@gmail.com

 • Phó Giám đốc - Ths : Lê Thị Hoa

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  - Giúp việc cho Giám đốc trong công tác điều hành quản lý đơn vị
  - Phụ trách Phòng KHNV, khoa HIV-AIDS, khoa Truyền thông và giáo dục sức khỏe

  Điện thoại:

  Email: hoaleaidsqn@gmail.com

 • Trưởng phòng TCHC: CN Phạm Thị Khánh Hiền

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý, điều hành phòng TCHC

  Điện thoại: 02033.825449

  Email: khanhhien1980@gmail.com

 • Phó Trưởng phòng TCHC - Ths Phạm Hào Hiệp

  Trình độ chuyên môn: Ths CNTT

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng phòng TCHC quản lý và điều hành hoạt động phòng

  Điện thoại: 02033825449

  Email: phamhiep2702@gmail.com

 • Phó Trưởng phòng TCHC- Ninh Văn Tường

  Trình độ chuyên môn: Ths. QTKD

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng phòng TCHC điều hành và quản lý phòng

  Điện thoại:

  Email: ninhvantuongk40@gmail.com

 • Trưởng phòng TCKT-CN: Đoàn Thị Lý

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý phòng TCKT

  Điện thoại: 02033.622749

  Email: doanlyyte@gmail.com

 • Phó Trưởng phòng TCKT- Ths Vũ Duy Hiếu

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  - Giúp Trưởng phòng Tài chính kế toán điều hành và quản lý phòng

  Điện thoại: 02033.622749

  Email: hieu76qn@gmail.com

 • Trưởng khoa KLN&DD- BS Đỗ Mai Liên

  Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý và điều hành khoa Không lây nhiễm và dinh dưỡng

  Điện thoại:

  Email: mailien.ytdp.dd@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa KLN&DD - BS Trần Minh Thái

  Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa KLN & DD điều hành và quản lý phòng

  Điện thoại:

  Email: thaiytdpqn@gmail.com

 • Trưởng khoa SKMT-YTTH - BS Hoàng Thị Lê

  Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Phụ trách khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học

  Điện thoại: 0203616886

  Email: leytdpqn@gmail.com

 • Trưởng khoa CSSKBMTE - BS Đoàn Thị Hạnh

  Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Phụ trách khoa Sức khỏe bà mẹ và trẻ em

  Điện thoại:

  Email: hanhdt10@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa DL&PCML BS Nguyễn Thị Hậu

  Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý và phụ trách khoa Da liễu và phòng chống mù lòa tại cộng đồng

  Điện thoại: 02033618298

  Email: nguyenthihauytdpt@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa Truyền thông GDSK- Nguyễn Thế Thiêm

  Trình độ chuyên môn: Ths QLKT

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Phụ trách và quản lý khoa Truyền thông

  Điện thoại:

  Email: ntthiemqn@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa Truyền thông và GDSK - Ths Bùi Kim Chung

  Trình độ chuyên môn: Ths

  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa Truyền thông và GDSK quản lý và điều hành khoa

  Điện thoại:

  Email: chungbuiytcc@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa Truyền thông GDSK- Trần Thị Thu Giang

  Trình độ chuyên môn: BS.CKI

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp phụ trách khoa TTGDSK quản lý và điều hành khoa

  Điện thoại:

  Email:

 • Phó Trưởng phòng Khám đa khoa-BS Đỗ Thị Giang

  Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý và phụ trách phòng Khám đa khoa

  Điện thoại: 02033824957

  Email: giangdo73@gmail.com

 • Trưởng khoa Vi sinh huyết học- Ths Nguyễn Thị Hiền

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý và phụ trách khoa Vi sinh huyết học

  Điện thoại:

  Email: hien.ytdpqn@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa Xét nghiệm Vi sinh - Nguyễn Ánh Hồng

  Trình độ chuyên môn: CN

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa Xét nghiệm Vi sinh quản lý và điều hành khoa

  Điện thoại:

  Email:

 • Phó Trưởng khoa Xét nghiệm Vi sinh - Phạm Thị Thanh Loan

  Trình độ chuyên môn: Ths. Vi sinh

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa xét nghiệm vi sinh quản lý và điều hành khoa

  Điện thoại:

  Email: loanpham119@gmail.com

 • Trưởng phòng KHNV- BS: Bùi Thiện Thuật

  Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý phòng Kế hoạch nghiệp vụ

  Điện thoại:

  Email: buithuat07@gmail.com

 • Phó Trưởng phòng KHNV - Ths Nguyễn Tuấn Anh

  Trình độ chuyên môn: Ths

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng phòng KHNV quản lý và điều hành phòng

  Điện thoại: 02033618199

  Email: tuananhskss@gmail.com

 • Trưởng khoa KSCBTN-Ths: Nguyễn Thị Dung

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý điều hành khoa Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm

  Điện thoại: 02033827241

  Email: dungytdpquangninh@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa KSBTN - BS Trần Thị Diệp

  Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa KSBTN quản lý và điều hành phòng

  Điện thoại: 02033827241

  Email: diepytdpqn@gmail.com

 • Trưởng khoa SKNN-BS Lê Mạnh Thưởng

  Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý điều hành khoa Sức khỏe nghề nghiệp

  Điện thoại:

  Email: thuongsknnqn@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa SKNN - BS: Hoàng Nam Dương

  Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa SKNN quản lý và điều hành khoa

  Điện thoại: 02033826054

  Email: namduongytdpqn@gmail.com

 • Trưởng khoa Hóa sinh- Ths Hoàng Thị Phượng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý và phụ trách khoaa Hóa sinh

  Điện thoại: 02033622753

  Email: phuongytdpqn81@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa Hóa sinh: Vũ Quang Thắng

  Trình độ chuyên môn: Ths. Hóa sinh

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa Hóa sinh quản lý và điều hành khoa

  Điện thoại: 02033622753

  Email: thangvu1387@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa Hóa sinh: Bùi Minh Thái

  Trình độ chuyên môn: Ths. Hóa sinh

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa Hóa sinh quản lý và điều hành khoa

  Điện thoại: 02033622753

  Email: minhthai0212@gmail.com

 • Trường khoa phòng chống HIV-AIDS - BS Lưu Thanh Hải

  Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Phụ trách khoa phòng chống HIV-AIDS

  Điện thoại: 02033618168

  Email: luuhaicdcqn@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa Phòng chống HIV-AIDS - BS Vũ Văn Hiền

  Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa Phòng chống HIV-AIDS quản lý và điều hành khoa

  Điện thoại: 02033618168

  Email: vuvanhien1962@gmail.com

 • Trưởng khoa Dược và vật tư y tế- DS Nguyễn Thị Oanh

  Trình độ chuyên môn: Dược sỹ CK I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Phụ trách quản lý khoa Dược, vắc xin và vật tư y tế

  Điện thoại: 02033816327

  Email: oanytdpqn@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa Dược VTYT: Nguyễn Thị Thu Hằng

  Trình độ chuyên môn: DS.CKI

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa Dược-VTYT quản lý và điều hành khoa

  Điện thoại:

  Email: nguyenhangytdp@gmail.com

 • Điều dưỡng trưởng: Nguyễn Thị Xuân

  Trình độ chuyên môn: CN

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Phụ trách điều dưỡng phòng khám

  Điện thoại:

  Email:

 • Trưởng khoa Ký sinh trùng, côn trùng- Ths Nguyễn Thị Bích Hường

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  - Phụ trách và quản lý khoa Ký sinh trùng, côn trùng

  Điện thoại:

  Email: huongytdpquangninh@gmail.com

 • Liên kết web
 • Lịch công tác Trung tâm
  Phòng chống nCoV
  Văn Bản Pháp Luật
  Quản lý XN
  Hỏi Đáp Trực Tuyến
  Hòm thư góp ý SYT
  Hệ thống cơ sở dữ liệu y tế Quảng Ninh
  Website Sở Y tế Quảng Ninh
  BV tỉnh
  BV Bãi Cháy
  BV Sản Nhi
  BV Lao và Phổi
 • Video - Phóng sự
 • Video Phóng Sự
 • Tư vấn
 • Bảng Giá Dịch Vụ
  Tư vấn tiêm chủng
  Tư vấn Dinh Dưỡng
  Tư vấn Đái tháo đường
  Tư vấn xét nghiệm
1800 9014